Main

Recently Added

1

Azərbaycan publisistikası antologiyası

Year:
2007
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 14.02 MB
2

Xudaferin Korpusu

Language:
azerbaijani
File:
MOBI , 535 KB
3

Рауф Һаҹыјев

Year:
1967
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 20.16 MB
4

Miss Marple’ın Son Maceraları

Year:
2008
Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 267 KB
6

Јашыл Китаб

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 11.52 MB
7

Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu

Year:
2013
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 23.49 MB
8

Ağa Musa Nağıyev

Year:
1994
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 683 KB
10

Türkrn Hikmət xəzinəsi - Xoca Əhməd Yəsəvi

Year:
2010
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.37 MB
12

Qərbi Azərbaycanin Türk Mənşəli Toponimləri

Year:
2002
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.53 MB
13

Tat Dili Leksik Fondunun Genealoji Təhlili

Year:
2013
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.29 MB
16

Deutsch-Aserbaidschan-Türkisches Wörterbuch

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.47 MB
18

Nahçıvan ağızları söz varlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 7.10 MB
21

Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 1.69 MB
24

Azərbaycan diyalectologiyasının əsasları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.29 MB
25

Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 15.61 MB
26

Rusca-Azərbaycanca lüğət. III cild. (3/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 99.56 MB
27

Rusca-Azərbaycanca lüğət. II cild. (2/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 125.69 MB
28

Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild (1/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 107.39 MB
30

Ümumi və tibbi fizika terminlərinin qısa lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.89 MB
31

Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 867 KB
32

Büdcə terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 407 KB
36

Azərbaycan dili

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.40 MB
37

Dializ

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.15 MB
39

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət. C.1

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.20 MB
40

Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.93 MB
44

Farsca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 48.31 MB
45

Azərbaycanca-Fransızca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 61.07 MB
46

Fransızca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 32.36 MB
47

Ouldeme Primer / Amətsago məwuday wakiti ma wuzlam!

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 604 KB
50

Dərbəndnamələr

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 606 KB
52

Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 2.27 MB
54

Dualarımı öyrənirəm

Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 3.17 MB
57

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.36 MB
58

Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.98 MB
59

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 29.35 MB
60

Politologiya. İzahlı lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 33.99 MB
61

Almanca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 70.28 MB
62

Turq dili (birinci kyrs)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.58 MB
63

Azərbaycanca-İngiliscə lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 83.84 MB
64

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 12.57 MB
66

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 129.96 MB
68

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 70.35 MB
69

Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 16.08 MB
70

İzahlı statistika terminləri lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 10.48 MB
73

Türk xalqlarinin yaz bayramları və Novruz

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.55 MB
77

Atalar sözləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.74 MB
80

Ekoloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.92 MB
81

İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca frazeoloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.33 MB
86

Azərbaycan bayatıları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 572 KB
88

Etnos və epos: keçmişdən bugünə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.87 MB
89

Əfşar Sadiq bəy. Şeirləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 396 KB
90

Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.68 MB
95

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 979 KB
96

Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.00 MB
100

Siyasətnamə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.28 MB
102

Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.59 MB
107

Qarabağnamələr. III kitab.

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.81 MB
108

Qarabağnamələr. II kitab.

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.04 MB
109

Qarabağnamələr. I kitab.

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.88 MB
110

Qarabağ tarixi

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 461 KB
112

Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.72 MB
113

1918-ci il Şamaxı soyqırımı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.50 MB
114

Qızılbaşlar tarixi

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 554 KB
115

Orta əsrlər tarixi (7-ci sinif)

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 655 KB
116

Tarixin interaktiv təlimi

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 862 KB
117

Məktəblinin tarix lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.16 MB
121

Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsrlər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.31 MB
122

Təkmilətül-əxbar

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.55 MB
124

XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.36 MB
125

Zəngəzurda qalan izimiz

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.37 MB
127

İrəvan xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 914 KB
128

Məhəmməd Həsən Hacınski

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.64 MB
129

Qafqaz Albaniyası (tarixi-filoloji etüdlər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 873 KB
130

Ərəb xilafəti və Azərbaycan

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.28 MB
131

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.35 MB
132

Manna dövləti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 878 KB
133

Quba xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.70 MB
134

Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.78 MB
135

Naxçıvan: tarixi və abidələri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.62 MB
136

Şəki xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 813 KB
137

İrəvan xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 41.70 MB
138

Azərbaycan arxeologiyası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.74 MB
139

Naxçıvan xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.47 MB
140

Azərbaycan VII-IX əsrlərdə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.72 MB
141

Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.82 MB
142

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.71 MB
143

Azərbaycan generalları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.25 MB
144

Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.72 MB
145

Gülüstani-İrəm

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.26 MB
146

Buğurt qalası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.97 MB
148

Şirvanşahlar dövləti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.34 MB
149

Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 862 KB
151

Azərbaycan tarixi atlası. Baş redaktor Y.M.Mahmudov

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 15.32 MB
152

Azərbaycan tarixi atlası. Baş redaktor Y.M.Mahmudov

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.63 MB
153

Azərbaycan tarixi atlası. Baş redaktor Y.M.Mahmudov

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 14.30 MB
167

Şamaxı xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.77 MB
169

Colloquial Azerbaijani. A mini course

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 1.31 MB
172

Köhnə Bakını tanıyırsanmı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 732 KB
176

Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 454 KB
178

Ушаг марка топлајыр

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 89.24 MB
180

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (yeni)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 35.46 MB
183

Həcc

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.84 MB
185

Hidrometeoroloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.57 MB
186

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 19.56 MB
187

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.04 MB
188

Ingiliscə-Azərbaycanca Zoometaforizmlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 652 KB
189

Azerbaycan Dialektoloji Lüğati (Cilt - II) (M - Z)

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 92.52 MB
190

Azərbaycan Dialektoloji Lüğəti (Cilt - I) (A - L)

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 111.88 MB
191

Azərbaycanca-rusca lüğət. Dörd cilddə

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 20.03 MB
194

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 61.64 MB
195

Enerji teminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.99 MB
196

Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 12.48 MB
197

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 28.49 MB
198

AMEA. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.77 MB
199

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 545 KB
200

AMEA. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.32 MB
201

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 674 KB
202

Seçilmiş əsərləri. V cild. 5 cilddə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.58 MB
203

Seçilmiş əsərləri. IV cild. 5 cilddə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.08 MB
204

Seçilmiş əsərləri. III cild. 5 cilddə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.66 MB
205

Seçilmiş əsərləri. II cild. 5 cilddə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.66 MB
206

Seçilmiş əsərləri. I cild. 5 cilddə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.80 MB
207

Monogenez nəzəriyyəsi elmlərin qovuşuğunda

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 116 KB
208

Qobustan dünyası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.42 MB
210

Altay dillərinin qohumluğu məsələsi

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.07 MB
211

Azerbaycan

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 42.71 MB
215

German dilçiliyinə giriş

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.76 MB
217

Azərbaycan Cümhuriyyəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.19 MB
218

Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 1.19 MB
219

Azerbaycan Türkçesi deyimler sözlüğü

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 10.04 MB
220

Ana dili 1 (əlifba, oxu)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 15.77 MB
221

Əlifba (yazmaq öyrənirəm)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 11.85 MB
222

Fridman Maýkl Jeý (baş redaktor). Amerikada ýaşaýan musulmanlar

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.55 MB
223

Neft terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 467 KB
224

Divanü lüğat-it-türk. IV cild (4/4)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 14.39 MB
225

Divanü lüğat-it-türk. III cild (3/4)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 18.01 MB
226

Divanü lüğat-it-türk. II cild (2/4)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 18.20 MB
227

Divanü lüğat-it-türk. I cild (1/4)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 19.11 MB
228

Nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýeti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 617 KB
231

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.89 MB
232

İşgüzar Azərbaycan dili

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 935 KB
233

İran Azerbaycan Türkçesi, Toplumdilbilimsel Bir İnceleme

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 13.36 MB
236

1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.09 MB
237

Frans Brentano fenomenologiyanın sələfi kimi

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 218 KB
238

Nadir şah Əfşar (Tərcümeyi-hal oçerki)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 521 KB
241

Cümhuriyyət generalları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.58 MB
242

General Əliağa Şixlinski ömrü

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 923 KB
243

Kəngərlər

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.08 MB
244

Qаrаbаğ хаnlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.81 MB
245

Azərbaycan incəsənəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.93 MB
247

Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 825 KB
248

Girdiman tarixi (IV-IX əsrlər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.66 MB
249

Azərbaycan mətbuatı tarixi (1875-1920)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.62 MB