Main Financiële rekenkunde voor het HEO

Financiële rekenkunde voor het HEO

Na bestudering van dit boek ben je in staat zelfstandig verschillende soorten interestberekeningen te maken. Je kunt zelf kiezen of je je berekeningen met behulp van een rekenmachine, grafische rekenmachine of Excel maakt.

Waarom kiezen voor Financiële rekenkunde voor het HEO?

*je leert zelfstandig interestberekeningen te maken;                                                                                                                                   *geïntegreerde toepassing van Excel;                                                                                                                                   *ondersteunende website met extra oefeningen en uitwerkingen.

Het boek begint met een introductie van het rentebegrip, met een historisch overzicht over de ontwikkeling van rente en een korte behandeling van enkelvoudige interest. Hierna komen berekeningen met samengestelde interest uitgebreid aan de orde, inclusief annuïteiten en het omzetten van schulden. Waardebepaling van leningen of obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van de marktrente komt in het hoofdstuk 'Rentabiliteitswaarde' aan bod. Een pluspunt van Financiële rekenkunde voor het HEO is dat het je verschillende oplossingsstrategieën laat zien. De vele competentiegerichte voorbeelden worden namelijk uitgewerkt met behulp van een rekenmachine, de grafische rekenmachine en Excel, waardoor je zelf je oplossingsmethode kunnen kiezen. Nieuw in deze zevende editie is de investeringsselectie als toepassing. Verder is in deze uitgave een aantal opgaven vanuit de adviesrol opgesteld. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book.

Online ondersteuning                                                                                                                                                                                  Op www.financielerekenkunde.noordhoff.nl vind je extra opgaven en uitwerkingen. Zo kun je je de stof nog beter eigen maken.

Year: 2016
Publisher: Noordhoff Uitgevers
Language: dutch
Pages: 192
ISBN: 97890018627294
File: PDF, 2.33 MB
Download (pdf, 2.33 MB)
Preview
 
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.